Verimliliğinizi Artırmak İçin Odağınızı İyileştirmenin Yolları

Pek çok şirket ve girişimci odak eksikliği yüzünden yeteri kadar performans gösteremiyor. Daha da kötüsü, bunu yanlış şeylere odaklandıkları için yapıyorlar.

Yanlış şeylere odaklandığınız zaman bir işi ne kadar iyi yaptığınızın hiçbir önemi yoktur, bu şekilde başarılı olamazsınız.

Başarılı olabilmek için doğru yere odaklandığınızdan ve amaçlarınızın net ve anlaşılır olduğundan emin olmanız gerekir. Böyle olduğu zaman yalnızca herkes aynı yöne kürek çekmekle kalmaz, aynı zamanda onların doğru yöne kürek çekmesini de sağlamış olursunuz. Böylece gelişiminizi ve verimliliğinizi optimize etmiş olursunuz.

İnsanların odaklarını kaybetmesinin ya da yanlış yere odaklanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi olaya çok hızlı girmeleri ve amaçlarının ne olduğunu anladıklarını düşünmeleri. Halbuki bu gibi durumlarda Einstein’ın güzel bir lafını anımsamak gerekir: “Bir sorunu çözmek için 1 saatim olsa 55 dakikasını problemi düşünmeye, 5 dakikasını da çözümleri düşünmeye ayırırdım.”

Bu, zamanınızın büyük bir kısmını bir şeyler düşünmeye ayırmanız gerektiği anlamına gelmiyor, ancak başlamadan önce tam olarak ulaşmaya çalıştığınız şeyin ne olduğunu çok iyi anlamanız gerekir.

Eğer hedefinize ulaşmak konusunda başarılı olduktan sonra ulaştığınız hedefin yanlış hedef olduğunu farkederseniz, başarı ne kadar tatmin edici gelirse gelsin, bu size yardımcı olmayacaktır.

Bu nedenle olabildiğince akıllı, başka bir deyişle SMART (Specific, measurable, achievable, relevant and time-boxed) hedefler oluşturmanızda fayda var.

Hedefiniz konusunda ne kadar spesifik olursanız o kadar iyi. Bu sadece hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek anlamına gelmiyor. Başarının neye benzediğini de bilmelisiniz. Her ne kadar “40 yaşına kadar milyarder olmak” gibi bir hedef size oldukça net gibi görünse de, bu amaca ulaşmak konusunda izleyeceğiniz yol kafanızı fazlasıyla karıştırabilir.

Hedeflerinizin ölçülebilir olması gerekir; sebebi ise oldukça basit. Hedefinize doğru ilerlerken performansınızı ölçebiliyor olmalısınız. Böylece başlangıçtan itibaren kaydettiğiniz gelişmeyi gördüğünüzde motive olur ve tam olarak nerelerde başarıyı yakaldığınızı daha iyi görebilirsiniz.

Ulaşılabilirliği düşük olan amaçlar belirlemek, sizi baştan başarısızlığa mahkum eder. Bu gözüpek ya da iddialı olmamanız anlamına gelmiyor, ancak hedefinizin bir noktada ulaşılabilir olduğuna ve bu hedefe nasıl ulaşacağınıza dair ipuçlarınızın olduğuna emin olmalısınız. İnsanlar çoğu zaman çok çalışmaktan değil, çok çalıştıkları halde başarısız olmaktan korkarlar. Bu nedenle çalışanlarınıza da nasıl başarılı olabileceklerini açık bir şekilde göstermeniz gerekir.

Tabii ki hedeflerinizde olması gereken bir diğer özellik de alakalı olmalalarıdır. Eğer değillerse, zaten kesinlikle yalnış şeylere odaklanmışsınız demektir.

Hedeflerinizi planlayıp zaman planına koymak da en az diğerleri kadar önemli bir faktör. Hedeflerinizin etrafına bir zaman kutusu örmeniz, onlara ulaşmak için açık bir plana daha kolay erişebilmenize yarayacaktır. Üç yıl içinde gelirinizi 2 katına çıkartma planı, aynı hedefe 5 yıl içerisinde ulaşma planından oldukça farklı olacaktır. Bu zamanlama taktiği ile hedefinize ulaşmak için spesifik bir plan inşa edebilirsiniz.

“Akıllı” hedefler oluşturarak takım üyelerinizin odağını artırabilir ve doğru noktalara konsantre olduklarından emin olabilirsiniz. Bu da verimliliğinizi ve sonuçlarınızı olumlu yönde etkileyecektir.

Etiketler